Charakterystyka pisma

Magazyn Nowoczesne Technologie w Przemyśle to publicystyczne pismo o rynku petrochemicznym, chemicznym, gazowniczym, energetycznym i ciepłowniczym poruszające aktualną problematykę, tendencje i bolączki w powyższych sektorach. Począwszy od ekonomicznych aspektów poszukiwań paliw i energii, poprzez metody ich przetwarzania, dystrybucję, marketing i ekonomię aż po odbiorców produktów finalnych. W naszej stałej rubryce IT opisywane są systemy informatyczne służące zarówno standardowej, codziennej działalności firm jak i te wyprzedzające konkurencję, mające na celu poprawę efektywności przedsiębiorstw z szeroko pojętego rynku paliw i energii.

Pismo ukazuje się w cyklu dwumiesięcznym.