VIII Międzynarodowa Konferencja NAFTA I GAZ 2010PATRONAT HONOROWY
ORGANIZATOR
PARTNER KONFERENCJI
PATRONI MEDIALNI
Szanowni Państwo,

Mam ogromną przyjemność zaprosić Państwa do udziału w VIII Międzynarodowej Konferencji NAFTA I GAZ 2010, która odbędzie się w dniach 22 - 23 września br. w Pałacu Kultury i Nauki przy Placu Defilad 1 w Warszawie.

Konferencja NAFTA I GAZ 2010 towarzyszy już od ośmiu lat największym targom przemysłu naftowego i gazownictwa NAFTA i GAZ, które w tym roku organizowane są już po raz piętnasty.

Bezpieczeństwo  energetyczne,  dywersyfikacja  zaopatrzenia  w  surowce,  Rosja  a  Polska,  zmiany i tendencje w sposobach i technologiach poszukiwania, wydobycia, przetwarzania, magazynowania transportu, dystrybucji, handlu, obrotu, marketingu i promocji paliw płynnych i gazowych oraz surowców energetycznych, usługi konsultingowe, prawne i finansowe dla branży ropy i gazu to tylko niektóre z aktualnych problemów, które zostaną poruszone w czasie tegorocznej konferencji.

Konferencja NAFTA I GAZ 2010 gromadząc specjalistów ze środowisk zainteresowanych rozwojem rynku  naftowego   i  gazowego  stanowi   doskonałe   forum   dla  wymiany  najnowszych  informacji i osiągnięć technicznych branży. Pozwala także ocenić kondycję i znaczenie tego sektora dla rozwoju gospodarczego Polski i regionu.

Seminaria, wykłady i panele dyskusyjne Konferencji służą nie tylko integracji środowiska ale także tworzeniu  pozytywnego  oddziaływania  wokół  strategicznych  rozwiązań dla polskiego sektora paliw i energii. Szczyt będzie miejscem spotkań kluczowych osób zarówno z rządu, handlu jak świata nauki a także przedstawicieli „upstreamu” i „downstreamu”.

Do kogo skierowana jest konferencja:
 • Prezesi, dyrektorzy i managerowie firm z sektora paliw płynnych i gazowych oraz energii
 • Przedstawiciele instytucji odpowiedzialnych za nadzór, restrukturyzację i prywatyzację sektora paliwowego w Polsce
 • Przedstawiciele władz państwowych i samorządowych
 • Specjaliści branży naftowo - gazowniczej z Polski i zagranicy związani w poszukiwaniami, wydobyciem, przetwarzaniem, magazynowaniem, transportem, dystrybucją, handlem, obrotem i marketingiem oraz promocją nafty i gazu oraz ich produktów
 • Pracownicy zakładów i spółek gazowniczych oraz spółek dystrybucji gazu
 • Pracownicy rafinerii, koncernów petrochemicznych i sieci paliwowych
 • Analitycy rynku ropy i gazu
 • Przedstawiciele banków i instytucji finansowych
 • Pracownicy kancelarii prawnych i firm konsultingowych
 • Pracownicy firm dostarczających sprzęt, usługi i technologie dla branży paliw i energii
 • Dziennikarze zajmujący się problematyką gospodarczą
Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w konferencji. W tym  czasie,  w  żadnym  innym  miejscu w Polsce nie będzie możliwości spotkania tak  dużej  liczby  wpływowych  osobistości  z  sektora nafty i gazu.


Z poważaniem,

Marcin Żupnik
Dyrektor Zarządzający