IX Międzynarodowa Konferencja NAFTA I GAZ 2011PATRONAT HONOROWY
PARTNER KONFERENCJI
PARTNER ORGANIZACYJNY
PATRONAT MEDIALNY
Szanowni Państwo,

Mam ogromną przyjemność zaprosić Państwa do udziału w IX Międzynarodowej Konferencji NAFTA I GAZ 2011, która odbędzie się w dniach 21 - 22 września br. w Pałacu Kultury i Nauki przy Placu Defilad 1 w Warszawie.

Bezpieczeństwo energetyczne, dywersyfikacja zaopatrzenia w surowce, zmiany i tendencje w sposobach i technologiach poszukiwania, wydobycia, przetwarzania, magazynowania, transportu, dystrybucji, handlu, obrotu, marketingu i promocji paliw płynnych, gazowych oraz biopaliw i surowców energetycznych, budowane i planowane nowe rurociągi w naszej części Europy, gaz łupkowy (shale gas) i ściśnięty (tight gas), możliwości zwiększenia zużycia gazu ziemnego w energetyce i ciepłownictwie, aktualne wyzwania stojące przed sektorem petrochemicznym i paliwowym, usługi konsultingowe, prawne i finansowe dla branży ropy, gazu i energetyki to tylko niektóre z aktualnych problemów, które zostaną poruszone w czasie tegorocznej edycji konferencji.

Konferencja NAFTA I GAZ 2011 gromadząc specjalistów ze środowisk zainteresowanych rozwojem rynku naftowego i gazowego stanowi doskonałe forum dla wymiany najnowszych informacji biznesowych i osiągnięć technicznych branży. Pozwala także ocenić kondycję i znaczenie tego sektora dla rozwoju gospodarczego Polski i regionu.

Seminaria, wykłady i panele dyskusyjne Konferencji służą nie tylko integracji środowiska ale także tworzeniu pozytywnego oddziaływania wokół strategicznych rozwiązań dla polskiego sektora paliw i energii. Szczyt będzie miejscem spotkań kluczowych osób zarówno z rządu, gospodarki jak świata nauki a także przedstawicieli "upstreamu" i "downstreamu".

Do kogo skierowana jest konferencja:
 • Prezesi, dyrektorzy, kierownicy i managerowie firm z sektora paliw płynnych i gazowych oraz energetyki
 • Przedstawiciele instytucji odpowiedzialnych za nadzór, restrukturyzację i prywatyzację sektora paliwowego w Polsce
 • Przedstawiciele władz państwowych i samorządowych
 • Specjaliści branży naftowo - gazowniczej z Polski i zagranicy związani w poszukiwaniami, wydobyciem, przetwarzaniem, magazynowaniem, transportem, dystrybucją, handlem, obrotem i marketingiem oraz promocją nafty i gazu oraz ich produktów
 • Pracownicy zakładów i spółek gazowniczych oraz spółek dystrybucji gazu
 • Pracownicy elektrociepłowni i elektrowni zawodowych
 • Pracownicy rafinerii, koncernów petrochemicznych i sieci paliwowych
 • Analitycy rynku ropy i gazu
 • Przedstawiciele banków i instytucji finansowych
 • Pracownicy kancelarii prawnych i firm konsultingowych
 • Pracownicy firm dostarczających sprzęt, usługi i technologie dla branży paliw i energii
 • Dziennikarze zajmujący się problematyką gospodarczą
Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w konferencji. W tym czasie, w żadnym innym miejscu w Polsce nie będzie możliwości spotkania tak dużej liczby wpływowych osobistości z sektora paliw i energii.

Z poważaniem,

Marcin Żupnik
Dyrektor Zarządzający