Misja i cele

Nasza misja i dążenia:

  • Popularyzowanie nowych technologii przemysłowych i produktów mających na celu sprawniejsze i efektywniejsze działanie firm na rynku paliw i energii

  • Przekazywanie informacji o procesach prywatyzacyjnych, restrukturyzacyjnych oraz tendencjach rynkowych w przemysłach petrochemicznym, gazowniczym i energetycznym w sposób łatwy w odbiorze i przystępny dla czytelnika

  • Rozpowszechnianie wśród inwestorów i analityków giełdowych oraz w środowisku bankowym roli, znaczenia oraz perspektyw przedsiębiorstw związanych z sektorem poszukiwań, wydobycia, przerobu, magazynowania i transportu surowców energetycznych oraz energii

  • Dyskusja i wymiana poglądów na tematy zmian w uregulowaniach prawnych mających wpływ na możliwości i przeszkody w konkurencyjnym rozwoju gospodarki

  • Tworzenie platformy komunikacyjnej mającej na celu integrację środowiska