Postęp technologiczny napędzi wzrost wydobycia gazu ze złóż niekonwencjonalnych

Zgodnie z prognozą US Energy Information Administration (EIA) przedstawioną w rocznym raporcie na rok 2016 (AEO2016), w Stanach Zjednoczonych w 2040 r. produkcja ropy ze złóż zamkniętych (tight) wyniesie w br. 7,08 mln baryłek dziennie, a gazu łupkowego ponad 2,2 mld m3 dziennie. Wielkość wydobycia w obu przypadkach będzie zależna od cen ropy postępu technologicznego oraz dostępności zasobów.

W latach 2010 - 2015 w USA wydobycie tight ropy oraz gazu łupkowego znacząco wzrosło dzięki rozwojowi technologii. Zmniejszyły się koszty wykonywania odwiertów, zwiększyła efektywność wydobycia w największych basenach łupkowych Bakken, Marcellusai Eagle Ford.

Wydobycie ropy ze złóż zamkniętych (tight) w 2015 roku wyniosła 4,89 mln baryłek dziennie, czyli 52 proc. całkowitej produkcji ropy w USA. Według prognozy wydobycie ropy w latach 2015 do 2017 ma spaść o 700 tys. baryłek dziennie głównie z powodu niskich cen ropy i wynikających stąd cięć w inwestycjach. Jednak spadek wydobycia będzie nadal ograniczany dzięki redukcji kosztów i postęp w technologii wydobycia. .Bardziej efektywne techniki szczelinowania hydraulicznego oraz prowadzenie wielu odwiertów poziomych z jednego odwiertu pionowego pozwalają na duże zwiększenie wydobycie. Przy wzroście cen ropy można spodziewać się wzrostu wydobycia z formacji zamkniętych (tight).

W 2019 r. wydobycie ropy z basenu Bakken wyniesie 1,3 mln baryłek dziennie, więcej niż z basenu Eagle Ford. Będzie to najlepszy wynik w Stanach Zjednoczonych. Basen Bakken położony w stanie Dakota Północna i stanie Montana ma zasoby technicznie wydobywalnej tight ropy obliczone na 23 mld baryłek. Szacunki uwzględniają obecnie dostępną technologię, praktyki produkcji oraz stan rozpoznania geologicznego. W 2040 r. wydobycie tight ropy z basenu Bakken wg szacunków wyniesie 2,3 mln baryłek dziennie, prawie jedną trzecią całkowitej produkcji tight ropy w USA.

Wydobycie gazu łupkowego w 2015 r. wynosiło ponad 1 mld m3 dziennie, co stanowi 50 proc. całkowitego wydobycia w USA. W odróżnieniu od prognozy eksploatacji tight ropy, EIA przewiduje, w raporcie AEO2016 zwiększenie wydobycia gazu z łupków w 2040 r.
W obu basenach łupkowych w Appalachach - Marcellus i Urica - warunki formacji geologicznej oraz bliskość rynku są bardzo korzystne. Zawdzięcza się im dużą odporność handlową wydobycia na niskie ceny. Według prognozy długoterminowej basen te będą nadal prowadzić w całkowitej produkcji gazu w USA. Szacuje się że w 2040r. wydobycie gazu z łupków w tych basenach przekroczy 1,1 mld m3 dziennie zapewniając nieco ponad 50 proc. wydobycia gazu z łupków w USA.

Szacunki wydobycia ropy zamkniętej w 2040 r. oparte są na przyjęciu jako podstawy ceny ropy Brent średnio 73 dol. za baryłkę. Możliwe są jednak wyższe średnie - od 136 do 230 dol. za baryłkę. Wydobycie gazu łupkowego będzie wzrastać zarówno przy niskich, jak i wysokich cenach ropy.

Ostatecznie o wynikach wydobycia gazu z łupków i ropy zamkniętej w USA według przewidywań zadecydują dostępne zasoby i technologia. Szacuje się, że w 2040 r. będą mieć one większe znaczenie niż ceny ropy.

Źródło: BiznesAlert, 26.08.2017 r.