Profil i oferta

Agencja Reklamowo – Wydawnicza media2, wydawca m.in. publicystycznego dwumiesięcznika o rynku petrochemicznym, gazowniczym i energetycznym pt. Nowoczesne Technologie w Przemyśle oferuje usługi związane z:

  • Projektowaniem, wykonaniem i zamieszczaniem reklam oraz ogłoszeń w prasie ogólnopolskiej, regionalnej, lokalnej i innych. Specjalizujemy się w szeroko rozumianej prasie przemysłowej, szczególnie związanej z sektorem naftowym, gazowniczym i energetycznym. Zapewniamy ceny redakcyjne

  • Organizacją, koordynacją oraz doradztwem w zakresie organizacji i udziału w przemysłowych konferencjach, pokazach i targach

  • Doradztwem i wykonawstwem w zakresie polityki folderowej i ulotkowej, począwszy od graficznej propozycji projektu po kolportaż gotowych materiałów reklamowych

  • Wydawaniem, składem, drukiem oraz pozyskiwaniem funduszy dla jedno- i wielokrotnych publikacji książkowych oraz pism i magazynów

  • Pozyskiwaniem środków finansowych dla akcji charytatywnych i społecznych a także dla specjalistycznych i masowych imprez kulturalnych i komercyjnych

  • Przeprowadzaniem badań marketingowych produktów i usług