PSG i Gaz-System porządkują zarządzanie gazociągami w Polsce

Polska Spółka Gazownictwa oraz Gaz–System podpisały 29 czerwca memorandum w sprawie oceny możliwości przejęcia obiektów systemowych.

Podpisanie przez obie spółki memorandum oznacza rozpoczęcie procesu regulowania statusu sieci gazowych w Polsce.

Zgonie z uzgodnieniami operatorów, sieci dystrybucyjne, czyli sieci gazowe wysokich, średnich i niskich ciśnień, z wyłączeniem gazociągów kopalnianych i bezpośrednich, za której ruch sieciowy jest odpowiedzialny operator systemu dystrybucyjnego, staną się własnością PSG. Natomiast Gaz-System będzie zarządzać wyłącznie sieciami przesyłowymi, czyli sieciami wysokich ciśnień, z wyłączeniem gazociągów kopalnianych i bezpośrednich, za której ruch sieciowy jest odpowiedzialny operator systemu przesyłowego.

Jak podkreślają obie spółki, to kluczowa decyzja dla całego sektora gazowego w Polsce. Proces wzajemnego przejmowania gazociągów do eksploatacji rozpocznie się w przyszłym roku. Obecnie trwają analizy w zakresie określenia charakteru sieci gazowej. Cały proces wprowadzi jasny i czytelny podział w zakresie przesyłu i dystrybucji paliwa gazowego, a także wydatnie wpłynie na rozwój rynku gazu w Polsce.

Źródło: CIRE, 29.06.2016 r.