Najnowsze wyniki monitoringu zmian sprzedawcy energii elektrycznej

Cyklicznie przeprowadzany w URE monitoring zmian sprzedawcy energii elektrycznej wskazuje na dalszy wzrost liczby zmian sprzedawcy energii elektrycznej w grupach taryfowych A, B, C (odbiorcy przemysłowi) oraz grupie taryfowej G (gospodarstwa domowe).

Według stanu na koniec czerwca 2016 r. liczba odbiorców, którzy zmienili sprzedawcę wyniosła kolejno: w grupach taryfowych A, B, C - 170 107, a w grupie taryfowej G - 427 214, co oznacza wzrost od końca 2015 r. o 7,3 % wśród odbiorców przemysłowych i o 9,2% w grupie gospodarstw domowych.

W czerwcu 2016 r. zmiany sprzedawcy dokonało dokładnie 549 odbiorców przemysłowych, podczas gdy w maju br. liczba ta wyniosła 278. Natomiast wśród gospodarstw domowych liczba zmian sprzedawcy odnotowana w czerwcu 2016 r. wynosiła 5 252, w stosunku do 6 547 zmian przeprowadzonych w maju br. przełomu 2015 i 2016 roku wzrosła 30 proc. Jednocześnie analitycy prognozują, że w drugiej połowie roku średnia cena węgla sięgnie poziomu 60 dol. za tonę. (Rzeczpospolita)

Źródło: URE, 01.08.2017 r.