Orlen: Stabilne wyniki za trzeci kwartał w warunkach wymagającego otocznia i ograniczeń remontowych

- W trzecim kwartale 2016 PKN Orlen odnotował wynik EBITDA wg LIFO na poziomie 2,2 mld zł, co oznacza wzrost o 200 mln zł w porównaniu do nalogicznego okresu roku ubiegłego - podała spółka w komunikacie. Na osiągnięcie tego rezultatu złożył się m.in. rekordowy wynik segmentu detalu, osłabieniu kursu złotówki względem walut obcych, a także uznanie kolejnej kwoty odszkodowania z tytułu pożaru Steam Crackera w czeskim Litvinowie.


W trzecim kwartale 2016 roku PKN ORLEN wypracował: 2,2 mld zł EBITDA wg LIFO. Przepływy z działalności operacyjnej były na poziomie 2,1 mld zł, a łączny wzrost wolumenów sprzedaży sięgnął 1 proc.

Jak podkreśla spółka wynik EBITDA wg LIFO na poziomie 2,2 mld zł osiągnięto pomimo osłabienia spadku marży downstream o (-) 4,5 USD/bbl w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego, a także negatywnego efektu wolumenowego, związanego z niższą sprzedażą wysokomarżowych produktów petrochemicznych i rafineryjnych na skutek awarii instalacji produkcyjnych w Unipetrol. Jak wyjaśnia spółka negatywny wpływ tych czynników został ograniczony między innymi przez osłabienie złotówki względem dolara o 3 proc. i euro o 4 proc. (r/r), wyższy poziom marż detalicznych, a także uznanie kolejnej kwoty odszkodowania z tytułu pożaru Steam Cracker w czeskim Litvinowie, w wysokości 350 mln zł. W stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego na wszystkich rynkach, na których obecny jest Koncern, odnotowano wzrost konsumpcji oleju napędowego, a także, z wyjątkiem rynku niemieckiego, benzyny.

W trzecim kwartale 2016 roku segment detaliczny PKN ORLEN osiągnął rekordowy wynik EBITDA wg LIFO na poziomie 619 mln zł, co oznacza wzrost o 80 mln zł (r/r). Według spółki było to możliwe między innymi dzięki wyższym marżom paliwowym na rynku polskim i niemieckim (r/r) oraz marżom pozapaliwowym na wszystkich rynkach (r/r). W tym czasie Koncern odnotował łączny wzrost wolumenów sprzedaży o 2 proc. (r/r), w tym głównie w Polsce o 6 proc. i w Czechach o 11 proc. przy jednoczesnym wzroście udziałów na tych rynkach. Trzeci kwartał 2016 roku był kolejnym okresem rozwoju oferty pozapaliwowej PKN ORLEN i w efekcie na koniec kwartału funkcjonowały 1652 punkty Stop Cafe i Stop Cafe Bistro, w tym: 1479 w Polsce, 150 w Czechach i 23 na Litwie.

Segment downstream Koncernu w minionym kwartale osiągnął wynik EBITDA wg LIFO na poziomie 1,7 mld zł, odnotowując w tym czasie wzrost sprzedaży oleju napędowego o 3 proc. oraz PTA o 2 proc. (r/r). Wynik obszaru wspierało między innymi osłabienie kursu złotówki względem dolara i euro oraz uznanie kolejnej kwoty odszkodowania z tytułu pożaru Steam Cracker w Litvinowie. Efekt ten ograniczany był przez spadek marży downstream o (-) 4,5 USD/bbl tj. (-) 29 proc. (r/r), głównie w efekcie niższych marż na lekkich i średnich destylatach oraz produktach petrochemicznych, a także ujemny efekt wolumenowy, głównie na skutek niższej sprzedaży wysokomarżowych produktów petrochemicznych i rafineryjnych związanych z awarią instalacji produkcyjnych w Unipetrol.

W minionym kwartale Koncern zredukował poziom zadłużenia netto o (-) 0,1 mld PLN (kw/kw) w efekcie dodatnich wpływów z działalności operacyjnej (2,1 mld zł), pomniejszonych o wydatki inwestycyjne (-1,1 mld zł) oraz wypłaconą dywidendę (-0,9 mld zł). Utrzymano także bezpieczny poziom dźwigni finansowej wynoszący 18,3 proc.. Średni termin zapadalności źródeł finansowania to IV kwartał 2020 roku.

- Niezmiennie udaje nam się utrzymać silną pozycję finansową pomimo coraz bardziej wymagającego otoczenia makroekonomicznego. Jednocześnie nie zapominamy o strategicznych zobowiązaniach wobec akcjonariuszy Koncernu konsekwentnie realizując politykę dywidendową. Miniony kwartał przyniósł także optymistyczne prognozy w zakresie sprzedaży, wiązane z regulacjami dotyczącymi ograniczenia tzw. szarej strefy. Liczymy zatem na dalszą, skuteczną egzekucję wprowadzonych przepisów - powiedział Sławomir Jędrzejczyk, wiceprezes Orlenu ds. finansowych.


Źródło: CIRE, 20.10.2016 r.