PGNiG szuka innowacyjnych rozwiązań dla Polskiej Spółki Gazownictwa

Jak poinformował serwis pb.pl, notowania gazu w Wielkiej Brytanii znalazły się najniżej od 2009 r.

Wystartowała III edycja Warsztatów Innowacyjnych Pomysłów. To projekt, w którym startupy oraz małe i średnie przedsiębiorstwa mają okazję zgłaszać swoje rozwiązań dla spółek z Grupy Kapitałowej PGNiG. W tej edycji na innowacyjne projekty czeka Polska Spółka Gazownictwa. Najlepsze pomysły zostaną wybrane do wdrożenia.

PGNiG we współpracy z Agencją Rozwoju Przemysłu oraz Izbą Gospodarczą Gazownictwa poszukują rozwiązań odpowiadających potrzebom technologicznym i biznesowym Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. Swoje projekty mogą zgłaszać startupy oraz małe i średnie przedsiębiorstwa.

W poprzednich dwóch edycjach firmy zgłosiły ponad 110 projektów. 5 z nich PGNiG wybrało do pilotażu i wdrożenia w spółkach z grupy kapitałowej - PGNiG Termika oraz PGNiG Obrót Detaliczny.

Tym razem nabór skierowany jest do startupów oraz przedstawicieli sektora MSP oferujących produkt lub usługę na co najmniej siódmym poziomie gotowości technologicznej. Warunkiem udziału jest możliwość przeprowadzenia demonstracji oferowanego produktu lub usługi w warunkach operacyjnych Polskiej Spółki Gazownictwa w celu rozważenia jej komercyjnego wdrożenia do działalności spółki.
Polska Spółka Gazownictwa poszukuje rozwiązań z obszarów: inteligentnej sieci gazowych, optymalizacji energetycznej stacji gazowych, nowych sposobów łączenia tworzyw sztucznych ze stalą oraz technologii Power-to-Gas.

Termin zgłaszania propozycji upływa 10 listopada 2016 r.

Źródło: Spółka, 20.10.2016 r.