W USA spada produkcja gazu i ropy z łupków

Z informacji amerykańskiego Departamentu Energii wynika, że w listopadzie po raz kolejny zmniejszy się produkcja ropy z łupków. Oznaczałoby to już roczny spadek wydobycia ropy łupkowej w USA.

Z szacunków Departamentu Energii wynika, że produkcja ropy łupkowej spadnie w listopadzie do poziomu 4,43 mln b/d. Jest to najniższy wskaźnik od marca 2014.

Z kolei z obliczeń EIA (Energy Information Adminisration) wynika, że w listopadzie zmniejszy się również wydobycie gazu łupkowego, które spadnie do 1,3 mld m3 dziennie. Będzie najniższy poziom od lipca 2015 r. Portal zwraca uwagę, że pomimo, iż w porównaniu z październikiem wydobycia zmniejszy się tylko o 0,005 mld m3, to i tak spada ono już 7 miesiąc z rzędu.

Według ekspertów spadki wydobycia zarówno ropy, jak i gazu łupkowego spowodowane są utrzymującymi się na niskim poziomie cenami ropy naftowej. Zmuszają firmy do ograniczania inwestycji w nowe odwierty i ograniczania produkcji w związku z nadpodażą surowca na światowych rynkach.

Źródło: Energetyka24.com, 19.10.2016 r.