Izolacje przemysłowe

W naszych warunkach klimatycznych izolacje termiczne ciepłochronne i zimnochronne stanowią nieodłączny element w procesie powstawania i modernizacji budynków, urządzeń przemysłowych, zbiorników magazynowych i instalacji paliwowo - energetycznych.

Wynika to z faktu, że spełniają one bardzo ważną rolę w zabezpieczaniu warunków komfortu cieplnego w miejscu zamieszkania, utrzymują niezbędną temperaturę dla zapewnienia należytego przebiegu procesu technologicznego zachodzącego w instalacjach przemysłowych i urządzeniach paliwowo - energetycznych, stanowią ochronę energii cieplnej zabezpieczając ją przed stratami ciepła na etapie jego wytwarzania i przesyłu na odległość. Zadaniem bowiem techniki izolacyjnej jest zmniejszanie gęstości przepływającego strumienia ciepła poprzez zastosowanie pomiędzy ciałami przewodzącymi ciepło właśnie odpowiednich materiałów, charakteryzujących się właściwościami zmniejszania przepływu ciepła od elementu lub obszaru o wyższej temperaturze do elementu lub obszaru o niższej temperaturze.

Zjawisko przepływu ciepła jest zjawiskiem powszechnie występującym w przyrodzie i odbywa się zawsze pomiędzy ciałami o różnych temperaturach. Rosnące wymagania związane z koniecznością oszczędzania energii powodują, że zaczęto stosować, w izolacjach przemysłowych, materiały izolacyjne najlepszej jakości. Prawidłowo wykonywane izolacje termiczne gwarantują zachowanie wymaganych warunków – zatrzymują wewnątrz ciepło i energię oraz zabezpieczają przestrzeń zewnętrzną przed zbyt wysoką temperaturą.

W ramach wykonywania izolacji dla celów budownictwa przemysłowego, energetyki, przemysłu chemicznego, petrochemicznego, hutniczego, chłodniczego, cementowo - wapienniczego, papierniczego, spożywczego i innych gałęzi w zależności od potrzeb stosuje się materiały z wełny mineralnej, ceramicznej, poliuretanu, kauczuku syntetycznego. Jako zabezpieczenie izolacji można zastosować blachy aluminiowe, ocynkowane, powlekane, alucynkowe, ze stali nierdzewnej oraz kwasoodpornej w uzależnieniu od agresywności środowiska i wymagań Klienta.

W przemyśle paliw i energii izolacje ciepłochronne wykonuje się m.in. dla spalarni odpadów i biomasy, kotłów energetycznych, rurociągów technologicznych, kanałów spalin, powietrza itp., filtrów i elektrofiltrów oraz pomieszczeń technicznych i mieszkalnych na statkach.

W ramach tego procesu najczęściej realizuje się montaż:
- szpilek izolacyjnych, kołków i innych zawiesi poprzez zgrzewanie lub spawanie,
- konstrukcji podszalunkowych,
- szalunków z blach cienkich, drewna i materiałów drewnopodobnych, tworzyw sztucznych,
- tkanin jak osłony izolacji,
- izolacji w postaci m.in. mat i płyt z wełny mineralnej, otulin z wełny mineralnej oraz specjalistycznych materiałów wysokotemperaturowych

Z kolei izolacje zimnochronne wykonuje się przykładowo dla zbiorników, rurociągów technologicznych, ładowni i przetwórni na statkach rybackich, instalacji amoniakalnych, freonowych, glikolowych czy instalacji klimatyzacji i wentylacji. W ramach procesu realizuje się montaż szalunków z blach cienkich oraz izolacji w postaci spienionych poliuretanów czy płyt i otulin kauczukowych.
Prawidłowa termoizolacja instalacji przemysłowej to przede wszystkim ograniczenie potencjalnych strat energii. Izolacja cieplna bowiem to zastosowanie specjalnej warstwy materiałów mających na celu głównie ograniczenie wielkości strumienia ciepła, przepływającego przez przegrodę, którą stanowi ściana kotła, kanału spalin, rurociągu, korpusu urządzenia, maszyny, ściana budynku itp. Zastosowanie izolacji przynosi wiele korzyści m.in. podnosi sprawność urządzeń wytwarzających energię oraz ogranicza straty energii układów technologicznych i linii przesyłowych.

Adam Dąbrowski

Źródło: Kaefer, PSWiP, Termika, www.kierunekenergetyka.pl