Gaz-System: umowy z wykonawcami gazociągu Lwówek-Odolanów podpisane

Gaz-System odpisał umowy na realizację inwestycji budowy liczącego 168 km gazociągu Lwówek-Odolanów. Magistrala jest części międzynarodowego Korytarza Gazowego Północ-Południe.

Gaz-System podpisał umowy z konsorcjami firm: PORR Polska Infrastructure i O.T. Industries-KVV Contractor oraz JT i IMP PROMONT, które wybudują gazociąg Lwówek-Odolanów - ostatni element magistrali gazowej, łączącej terminal LNG w Świnoujściu z podziemnymi zbiornikami gazu w Wierzchowicach w województwie dolnośląskim i Mogilnie w województwie kujawsko-pomorskim.

Budowa gazociągu jest podzielona na dwa etapy. W pierwszym etapie powstanie połączenie węzłów Lwówek, Kotowo i Krobia (ok. 114 km w województwie wielkopolskim), a drugim wykonawcy zbudują gazociąg pomiędzy węzłami Krobia i Odolanów (ok. 54 km w województwie wielkopolskim i dolnośląskim).

Jak zapewnia Gaz-System gazociąg wysokiego ciśnienia Lwówek-Odolanów powstanie z zastosowaniem nowoczesnych i sprawdzonych technologii, przy wykorzystaniu najlepszej jakości materiałów oraz najnowocześniejszych systemów zabezpieczeń. Podczas realizacji inwestycji będzie zapewniony profesjonalny nadzór inwestorski i przyrodniczy. Jednocześnie operator zaznacza, że trasa gazociągu przebiega w większości w strefie ochronnej gazociągów już istniejących, co nie generuje nowych ograniczeń dla właścicieli gruntów. Z deklaracji spółki wynika, że dzięki inwestycji do lokalnych budżetów wpłynie podatek od nieruchomości stanowiący 2 proc. wartości infrastruktury gazowej, zlokalizowanej na terenie gminy.
Gaz-System uzyskał dofinansowanie budowy gazociągu Lwówek-Odolanów w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Wartość dofinansowania pozyskanego z UE to ponad 472 mln PLN. Komisja Europejska przyznała inwestycji status "Projekt o znaczeniu wspólnotowym".

W 2016 r. Gaz-System podpisał z Instytutem Nafty i Gazu - Państwowym Instytutem Badawczym umowy w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko na łączną kwotę ponad 1 mld zł.

Źródło: CIRE, 16.01.2017 r.