Gaz-System: w 2016 r. ponad miliard złotych dofinansowania z Unii Europejskiej

Ostatnia z podpisanych w 2016 r. umów o dofinansowanie z Programu Infrastruktura i Środowisko (POIiŚ) dotyczy budowy gazociągu Zdzieszowice-Wrocław. Projekt otrzymał wsparcie Unii Europejskiej w wysokości 340 mln zł. Tym samym GAZ-SYSTEM w 2016 r. podpisał z INiG* umowy w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko na łączną kwotę ponad 1,009 miliarda zł.

- Dzięki zaangażowaniu GAZ-SYSTEM w pozyskanie funduszy unijnych, Spółka nie ponosi wysokich kosztów inwestycji. Przy tej skali projektów istotne jest utrzymanie stabilności finansowania – powiedział Tomasz Stępień, Prezes Zarządu GAZ-SYSTEM.

Gazociąg Zdzieszowice-Wrocław o długości ok. 130 km i średnicy 1000 mm przebiegnie przez województwa dolnośląskie i opolskie. Wszystkie cztery dofinansowane gazociągi stanowić będą ważny element Korytarza Gazowego Północ-Południe.

Źródło: Spółka, 09.01.2017 r.