Luty na TGE. Spadek obrotów energią elektryczną, wzrost gazem

Wolumen obrotu energią elektryczną na Towarowej Giełdzie Energii w lutym był niższy w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego o ponad 42 proc. Natomiast wolumen obrotu gazem wzrósł o 18 proc.

Łączny wolumen obrotu energią elektryczną na rynkach spot i terminowym TGE w lutym 2017 r. wyniósł 6,3 TWh, czyli o 42,4 proc. mniej niż rok wcześniej.

Natomiast Łączny wolumen obrotu gazem ziemnym wyniósł w lutym 2017 r. 10,2 TWh, o 18,0 proc. więcej niż rok wcześniej, przy czym największa dynamikę wzrostu odnotowano na rynku spot, gdzie wolumen obrotu wzrósł o 30,1 proc. osiągając poziom 2,5 TWh.

Wolumen obrotu prawami majątkowymi wynikającymi ze świadectw pochodzenia z wyłączeniem praw ze świadectw związanych z efektywnością energetyczną (białe certyfikaty) na rynkach spot i terminowym wyniósł 4,7 TWh co oznacza spadek o 25,4 proc. w stosunku do lutego 2016 r. Wolumen obrotu prawami majątkowymi wynikającymi ze świadectw pochodzenia związanych z efektywnością energetyczną ("białe certyfikaty") wyniósł w lutym 2017 r. 34,4 ktoe.

Źródło: URE, 02.03.2017 r.